דירוג אשראי לטווח קצר למנפיקים

דירוג האשראי למנפיקים הוא חוות דעת על היכולת היחסית של ישות לעמוד בהתחייבויות פיננסיות, כגון ריבית, דיבידנדים מועדפים, החזר קרן, תביעות ביטוח או התחייבויות צד שכנגד. 

דירוגי אשראי משמשים את המשקיעים כסימן לסיכוי לקבל את הכסף המגיע להם בהתאם לתנאים בהם השקיעו. דירוג האשראי של הסוכנות מכסה את הספקטרום העולמי של גורמים עסקיים, ריבוניים, פיננסיים, בנקיים, ביטוחיים וציבוריים (כולל ישויות על-לאומיות ותת-לאומיות) ואת ניירות הערך או ההתחייבויות האחרות שהם מנפיקים, וכן ניירות ערך פיננסיים מובנים המגובים על ידי חייבים או נכסים פיננסיים אחרים.

איך נקבע דירוג אשראי למנפיקים?

דירוג האשראי למנפיקים הוא דירוג כללי לעמידת החברה במחויבויותיה הפיננסיות בניגוד לדירוג אשראי של חוב המתייחס ליכולת לעמוד במחויבות ספציפית. למרות שאלו שני דירוגים שונים, והגורמים הנלקחים בחשבון הם שונים, אופן הדירוג הוא דומה.

סולם הדירוג הוא סולם אותיות. חלק מהדירוגים נחשבים כציון להשקעה וחלק כציון ספקולטיבי. כמו כן, יש דירוגי אשראי למנפיקים לטווח ארוך ולטווח קצר.

המונחים "ציון השקעה" ו"ציון ספקולטיבי "ביססו את עצמם לאורך זמן כקיצור לתיאור הקטגוריות: מ-"AAA"ועד ל" BBB" אלו דירוגי השקעה ו" BB "ל" D" – דירוג ספקולטיבי. המונחים ציון השקעה וציון ספקולטיבי הם מוסכמי שוק ואינם מרמזים על שום המלצה או אישור של נייר ערך ספציפי למטרות השקעה. קטגוריות בדרגות השקעה מצביעות על סיכון אשראי נמוך עד בינוני, ואילו הדירוגים בקטגוריות הספקולטיביות מסמנים רמה גבוהה יותר של סיכון אשראי או שכבר התרחש מחדל בפירעון.

דירוגי אשראי מבטאים סיכון בסדר הדירוג היחסי, כלומר הם מדדים סדירים לסיכון אשראי ואינם צופים תדירות ספציפית של מחדל או הפסד. 

עד כה תארנו דירוג אשראי לטווח ארוך. דירוג זה בדרך כלל משמש את רוב המשקיעים. אבל הרבה פעמים חברות משתמשות גם בדירוג אשראי לטווח קצר. דירוג אשראי זה הוא דירוג שנותן הערכה האם החברה תעמדו בהתחייבויות שלה במשך השנה הקרובה או בזמן קצר יותר. 

דירוג זה הפך ליותר נפוץ ושימושי בשנים האחרונות עם המשברים הכלכליים. כך שיותר ויותר משקיעים משתמשים בו כדי לקבל החלטות. 

דירוג אשראי למנפיקים לטווח קצר

דירוג אשראי למנפיקים לטווח קצר
דירוג אשראי למנפיקים לטווח קצר

F1/A1

מציין את היכולת החזקה ביותר לתשלום בזמן של התחייבויות פיננסיות יחסית למנפיקים או התחייבויות אחרות באותה מדינה. תחת סולם הדירוג, דירוג זה נחשב לסיכון הנמוך ביותר ביחס לאחרים באותה מדינה או איחוד מוניטרי. כאשר פרופיל הנזילות הוא חזק במיוחד.

F2/A2

מציין יכולת טובה לתשלום בזמן של התחייבויות פיננסיות יחסית למנפיקים או התחייבויות אחרות באותה חברה או עסק. עם זאת, גבולות הבטיחון אינם גדולים כמו במקרה של הדירוגים הגבוהים יותר.

F3/A3

מציין יכולת נאותה לתשלום בזמן של התחייבויות פיננסיות יחסית למנפיקים או התחייבויות אחרות באותה מדינה או חברה.

B

מציין יכולת לא וודאית לתשלום בזמן של התחייבויות כספיות ביחס למנפיקים או התחייבויות אחרות באותה מדינה או חברה.

C

מציין יכולת מאוד לא וודאית לתשלום בזמן של התחייבויות כספיות ביחס למנפיקים או התחייבויות אחרות באותה מדינה או חברה.

RD

מציין חברה שלא עמדה באחת או יותר מההתחייבויות הכספיות שלה, למרות שהיא ממשיכה לעמוד בהתחייבויות פיננסיות אחרות.

D

מציין אירוע מחדל מבוסס-רוחב עבור ישות, או מחדל פירעון של התחייבות לטווח קצר.

מה דירוג אשראי לא מייצג?

דירוג האשראי אינו מתייחס ישירות לכל סיכון שאינו סיכון אשראי. בפרט, הדירוגים אינם מתמודדים עם הסיכון להפסד בשווי שוק בנייר ערך מדורג בגלל שינויים בשיעורי הריבית, הנזילות ושיקולי שוק אחרים. עם זאת, מבחינת חובת תשלום על ההתחייבות המדורג, ניתן לשקול את סיכון השוק במידה שהוא משפיע על יכולתו של מנפיק לעמוד בהתחייבות. 

מה דירוג אשראי לא מייצג?
מה דירוג אשראי לא מייצג?

בניגוד לדירוגי אשראי למנפיקים, בעת תהליך דירוגי אשראי של חוב, בו דירוגים מוקצים לחובות או מכשירים בודדים, הסוכנות בדרך כלל מדרגת את הסבירות לאי-תשלום או אי פירעון בהתאם לתנאי התיעוד של אותו מכשיר. במקרים מוגבלים, חברות הדירוג עשויות לכלול שיקולים נוספים (כלומר, המכשיר ידורג נמוך יותר או גבוה יותר ממה שמשוער לפי התנאים של ההתחייבות).

כפי שציינו ניתן להשתמש בסולם דירוג האשראי כדי לספק דירוג של התחייבויות פרטיות או תוכניות הנפקות מסוימות או לצורך דירוג פרטי. במקרה זה הדירוג אינו מתפרסם, אלא מסופק רק למנפיק או לסוכניו בצורה של מכתב דירוג.

האם תוכלו לשנות את דירוג האשראי שלכם?

דירוג האשראי משתנה בהתאם ליכולת הפיננסית של אותה חברה, אבל לפעמים יכולות להיות שגיאות, מידע חלקי כך שהדירוג לא מייצג כראוי. אם אתם חוששים מדירוג האשראי, תוכלו לפנות אלינו ונדאג למחוק רישומים שליליים מהרקורד שלכם שיכולים להשפיע לרעה על הדירוג.

האם תוכלו לשנות את דירוג האשראי שלכם?
האם תוכלו לשנות את דירוג האשראי שלכם?

 

דירוג אשראי לטווח קצר למנפיקים
דירוג אשראי לטווח קצר למנפיקים
מה היה לנו במאמר?

רוצה להתחיל דף חדש?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מידע נוסף

דירוג אשראי נמוך
סולם דירוג אשראי
דירוג אשראי נמוך

אם אנו מדברים על עולם אידיאלי, לכל אחד יהיה מספיק כסף לדאוג לצרכים שלהם. עם זאת, מול המציאות, לרובנו אין ברירה אלא לקחת הלוואה בכדי

קרא עוד »
דירוג אשראי גבוה
סולם דירוג אשראי
דירוג אשראי גבוה

כשאתם באים לבקש הלוואה מהבנק, אתם רוצים לקבל אותה מהר ובתנאים הטובים ביותר שאפשר. אבל כולנו יודעים זה לא תהליך כזה פשוט.  הבנק או הגוף

קרא עוד »
שיקום חוב
סולם דירוג אשראי
שיקום חוב

המוצר המרכזי של חברות הדירוג הוא אמנם דירוגי אשראי שונים אך זהו לא המוצר היחיד שהם מספקות. חברות הדירוג מאפשרות לנו לדעת גם על שיעור

קרא עוד »
דירוג מקדמי
סולם דירוג אשראי
דירוג מקדמי

לפני שניכנס להסבר על מהו דירוג מקדמי ולמה חשוב לדעת עליו. עלינו קודם כל להבין את הדרך בה מתנהל ענף ההשקעות והתחום הפיננסי בכלל. כשאנחנו

קרא עוד »
דירוג אשראי למנפיקים
סולם דירוג אשראי
דירוג אשראי למנפיקים

שלא כמו דירוג אשראי אישי, דירוג האשראי למנפיקים הוא סקירה של היסטוריית העסקאות של החברה. דירוג כזה משמש למדידת רמת הסיכון הכספי של העסק למלווה

קרא עוד »
דירוג אשראי של חוב
סולם דירוג אשראי
דירוג אשראי של חוב

דירוג אשראי הוא חוות דעת של סוכנות אשראי מסוימת ביחס ליכולתה והנכונות של ישות (ממשלה, עסק או יחיד) למלא את התחייבויותיה הכספיות בשלמותן ובתאריכי היעד

קרא עוד »