דירוג מוסדות פיננסיים

בדומה לתאגידים אחרים, מוסדות פיננסיים, או בנקים, מדורגים על ידי המערכות של חברות הדירוג. אבל בישראל ישנה האפשרות להשתמש גם במערכות הפנימיות של הבנקים עצמם לצורך הערכת סיכונים. בשביל זה, יש צורך באישור של המפקח על הבנקים, והדבר פחות נפוץ. ככלל, בנקים מדורגים לפי שלושה פרמטרים: הפרופיל העסקי שלהם, פרופיל הסיכון שלהם והפרופיל הפיננסי שלהם.

הפרופיל העסקי של הבנק

הפרופיל העסקי של הבנק הוא היכולת שלו להתמודד עם הפסדים מבלי לפגוע בהון העצמי. אם בנק חווה הפסדים חד פעמיים וצולח אותם מבלי להיפגע – יש בכך תרומה רבה מאוד ליציבותו הכלכלית. יציבות כלכלית של בנק מורכבת מהיכולת לשמר יתרונות עסקיים לאורך זמן, מהמענה שניתן לשביעות רצון לקוחותיו, וגם מיכולתו לשמר את כוחו הטכנולוגי ולא להישאר מאחור. 

נקודה חשובה נוספת היא יציבות ההכנסות של הבנק, שמושפעת מבסיס לקוחות רחב ומפרופיל הלקוחות- בנק שנשען ברובו על לקוחות עסקיים בדרך כלל שומר על יציבות. גם בנק שיש לו הכנסות רבות מעמלות מצליח בדרך כלל לשמור על יציבות בצורה טובה יותר מבנק שיש לו הכנסות מועטות מעמלות. 

אספקט חשוב נוסף הוא גיוון מקורות ההכנסה של הבנק, שמאפשר לו להמשיך לעבוד גם בתקופות קשות. כאשר מקורות ההכנסה של הבנק נשענים על קו אחד, הבנק חשוף יותר לשינויים ותנודות בשוק, שעלול להיות בלתי צפוי.

פרופיל הסיכון של הבנק

פרופיל הסיכון של הבנק הוא בחינה של כל הסיכונים שהבנק לוקח. כל בנק לוקח סיכונים (אשראי, מסחר, שוק, תפעול וכו׳), והוא גם צריך לתמחר את הסיכונים שהוא לוקח. ניהול סיכונים נכון משפיע על ההתנהלות השוטפת של הבנק: ניהול טוב מפחית את סיכונים ומנצל אותם לטובת הבנק, וניהול רע פוגע ברווחים וגורם להפסדים. 

כמו כן, נבדקות התלות של הבנק בבעלי המניות ומורכבות מבנה האחזקות שלו. מדיניות ניהול הסיכונים של הבנק נמדדת בכמה אספקטים, בהם: אם קיימים מנגנוני בקרה על פעולות הבנק ואם הם יכולים לתמוך במדידה וניטור של סיכונים, גישת הדירקטוריון וההנהלה כלפי ניהול סיכונים, כמה עצמאית יחידת ניהול הסיכונים בבנק ומה האינטראקציה בינה לבין שאר היחידות, ההנהלה והדירקטוריון, מה תדירות הפגישות של ההנהלה והדירקטוריון בנושא ניהול הסיכונים בבנק, ואם קיימים מודלים למדידת סיכונים ובאילו תרחישים הם משתמשים כדי לבדוק מצבי קיצון. 

בנוסף, לפי חברת ״מידרוג״, גם לריכוזיות תיק האשראי וניירות הערך של הבנק יש השפעה על פרופיל הסיכון של הבנק, שיכולה לבוא לידי ביטוי בעתות משבר.

הפרופיל הפיננסי של הבנק

מדובר בהערכת מוקדי הסיכון הפיננסיים של הבנק והשפעתם על שרידותו. הערכת הפרופיל הפיננסי של הבנק מתמקדת בשני מוקדי סיכון עיקריים: איתנות פיננסית ומימון ונזילות.

שני המוקדים קשורים האחד בשני, כך שהנזילות של הבנק תלויה במקורות המימון של הבנק ונגישותו אליהם, ומקורות המימון של הבנק תלויים במידת האמון בבנק, שמושפעת מאיתנותו הפיננסית. איכות הנכסים של הבנק משפיעה על היכולת שלו לייצר הכנסות, רווחים והון. כששווי הנכסים נפגע – איתנותו הפיננסית של הבנק נפגעת.

 

 מדובר באירועים שכיחים, ובנקים שיודעים לנהל את ההפסדים הצפויים מאירועים כאלה נפגעים פחות. פרמטר נוסף שמשפיע על הפרופיל הפיננסי של הבנק הוא כמובן הרווחיות שלו. בנק שיודע לייצר ולשמר רווחים הוא בנק ששורד, ועל הבנק לייצר כריות ביטחון נגד הפסדים. וכשהעולם נכנס למשברים פיננסיים – על הבנקים להיות בעלי פרופיל נזילות חזק, משום שמשבר חיצוני עלול לייצר בעיות נזילות ולהוביל בסופו של דבר לחדלות פירעון.

הפרופיל הפיננסי של הבנק
הפרופיל הפיננסי של הבנק

 

דירוג מוסדות פיננסיים
דירוג מוסדות פיננסיים
מה היה לנו במאמר?

רוצה להתחיל דף חדש?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מידע נוסף

דירוג אשראי של חברה בישראל
דירוגי אשראי לגופים
דירוג אשראי של חברה בישראל

דירוג אשראי הוא ציון שמסכם את סיכוני האשראי של חברה. מדובר למעשה בהערכה של היכולת של החברה לעמוד בהתחייבויות שלה ולשלם חובות בזמן. קיימות כמה

קרא עוד »
דירוג אשראי לעוסק פטור
דירוגי אשראי לגופים
דירוג אשראי לעוסק פטור

עוסק פטור הוא מקרה מעניין בתחום דירוגי האשראי, משום שלא קיימת בעבורו הפרדה בין דירוג האשראי האישי לדירוג האשראי של העסק, משום שמספר העוסק הפטור

קרא עוד »
דירוג אשראי לאדם פרטי
דירוגי אשראי לגופים
דירוג אשראי לאדם פרטי

החל מחודש אפריל 2019, לכל אחד ואחת מאיתנו יש דירוג אשראי אישי- מאגר נתוני האשראי של בנק ישראל, שבאמצעותו נעבור בירור בבואנו לבקש הלוואה, ועל

קרא עוד »
דירוג אשראי לעוסק מורשה
דירוגי אשראי לגופים
דירוג אשראי לעוסק מורשה

דירוג של עוסק מורשה יכול להיות קצת טריקי. מצד אחד, עוסק מורשה הוא עסק, אבל מצד שני, במקרים רבים השם של העוסק המורשה הוא מספר

קרא עוד »
דירוג פרויקטים ותשתיות
דירוגי אשראי לגופים
דירוג פרויקטים ותשתיות

פרויקטים ותשתיות מדורגים בהתאם לרמת הסיכון בפרויקט, להיבטים הכמותיים שלו, לסיכון הכרוך בהקמתו, ולחברות אחזקה רלוונטיות וחובות שונים. קיימים פרמטרים נוספים שעשויים להשתנות מעת לעת.

קרא עוד »
מימון מובנה
דירוגי אשראי לגופים
מימון מובנה

מימון מובנה (נקרא גם איגוח) הוא יצירת הון זמין באמצעות מכירה של תזרים מזומנים למשקיעים. הגוף המאגח מוכרת איגרות חוב לציבור באמצעות גורם מתווך (חברת

קרא עוד »
דירוג תאגידים
דירוגי אשראי לגופים
דירוג תאגידים

דירוג אשראי של תאגיד מחשב בתוכו את הנכסים של החברה, את השווי שלה, את הפרופיל העסקי שלה (כמה שנים היא קיימת, איך מתנהגות המניות שלה,

קרא עוד »